Verzekeringen 2023-09-22T07:28:37+01:00

Verzekeringen

Voor u als ondernemer zijn verzekeringen noodzakelijk. Bepaalde risico’s kunt u gewoonweg niet zelf dragen: één aansprakelijkheidsclaim of brandschade kan het einde van uw onderneming betekenen.
Nut en noodzaak van verzekeren

Verzekeren is niet altijd noodzakelijk. Mits u zich actief bezighoudt met risicobeheersing. Het is van groot belang om uw bedrijfsrisico’s en de bijbehorende (financiële) consequenties helder in kaart te brengen.

* Bent u actief in een risicovolle branche?
* Is er kans op beroepsziekten?
* Heeft u een buffer om bepaalde schades zelf op te vangen?

Wij fungeren graag als uw financiële gesprekspartner én als collega-ondernemer. Neem contact met ons op voor een zakelijk en verhelderend gesprek.

Tips
Check uw verzekeringen regelmatig
Laat uw verzekeringen periodiek door ons checken. Wij bekijken of de dekkingen nog actueel zijn of er geen overlap is of onbedoelde hiaten. En we geven u een vrijblijvend advies over mogelijke verbeteringen.

Dek ook indirecte schade af
Voor ondernemers is onderbreking van de bedrijfsvoering een groot financieel risico. Als door brand, diefstal of een ongeval de productie of dienstverlening noodgedwongen stilligt, kan dat vergaande consequenties hebben.

U mist directe omzet, maar ook omzet op termijn, omdat klanten misschien een andere leverancier (moeten) zoeken. En intussen lopen de grootste kosten gewoon door. Uit onderzoek blijkt dat bij schade de kosten van het stilliggen van de productie en het weer opstarten vaak groter zijn dan die van de oorspronkelijke schade.

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt de financiële nasleep van een schade of ongeval.

Burgemeester Bosmastraat 41-E
7101 DE  Winterswijk
Tel:    0543 – 53 22 72
info@romail.nl